Carnavalsviering

Geplaatst op: 11 januari 2018


Op vrijdag 9 februari vieren de Schrijverkes carnaval.
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. Deze dag zal voor elk kind op de eigen locatie plaatsvinden.
Voor de pauze is er een programma in de eigen klas. Na de fruitpauze vanaf 10:45u  zijn er verschillende workshops voor de kinderen van groep 1 t/m 8 en is er ook gelegenheid om te hossen en te dansen.
Voor de workshops zijn we nog op zoek naar hulpouders. U kunt zich opgeven op de intekenlijst die vanaf 22 januari op de deur van de klas hangt. Op deze dag moeten de kinderen gewoon fruit en drinken mee nemen.
Alle kinderen mogen op deze dag:
-geen spuitserpentine en confetti meenemen
-geen wapens meenemen
-hossen, dansen en/of een workshop volgen-ranja drinken
-er een gezellig feest van maken