Aanmelden

Heeft u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie, op welke manier de ondersteuning is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen tijdens een rondleiding door de school. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Afspraak maken

Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch:

0492-664011 (locatie centrum)
0492-724824 (locatie Luchen)

of per e-mail (info@obs-schrijverke.nl).

Extra ondersteuning

Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het kennismakingsgesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van ’t Schrijverke en welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij kunnen ons dan al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind.

Het ondersteuningsplan van ’t Schrijverke is per e-mail (info@obs-schrijverke.nl) op te vragen bij Natalie Fentener van Vlissingen (directeur).

Procedure aanmelden

U kunt uw kind(eren) op onze school aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar met een aanmeldformulier. Dit formulier ontvangt u na afloop van het kennismakingsgesprek of u ontvangt het per post door een e-mail te sturen (naar info@obs-schrijverke.nl).

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving. Wilt u uw kind al eerder aanmelden? Dan kan dat via een voorlopige aanmelding. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt hierover bericht van de school.

Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning, bespreken wij met u het ondersteuningsaanbod voor uw kind. Afhankelijk van overeenstemming omtrent het aanbod wordt vastgesteld of wij uw kind in kunnen schrijven.

Op het moment dat wij uw kind inschrijven, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging binnen 10 weken na aanmelding. Kunnen wij de ondersteuning voor uw kind niet bieden, dan gaan wij samen met u op zoek naar een passende onderwijsplek.