Contact

Openbare basisschool ’t Schrijverke
Directeur Dhr. Bas Otten

Locatie Centrum
Heer van Grevenbroeckweg 1
5731 EK Mierlo
(0492) 66 40 11

Locatie Luchen
Graspieper 10
5731 SP Mierlo
(0492) 72 48 24

E-mail: info@obs-schrijverke.nl
Website: www.obs-schrijverke.nl

 


Stichting PlatOO voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Contactpersoon: College van Bestuur Mw. Annemie Martens
Adres: Wethouder Van Nunenstraat 12a
5706 TK  Helmond
Telefoonnummer: (0492) 39 21 12
E-mail: info@platoo.nl


Voorschoolse- en buitenschoolse opvang Kinderdagverblijf Dolfijn (Just 4 Kids)
Adres: Pastoor De Winterstraat 7
5731 EJ Mierlo
Telefoonnummer: (0492) 66 03 09
E-mail: bso@kinderdagverblijfdolfijn.nl of info@kinderdagverblijfdolfijn.nl
Website: www.kinderdagverblijfdolfijn.nl


Schoolmaatschappelijk werk
Contactpersoon: Myra Spekken – Visser
Steunpunt mantelzorg
LEV-groep
Adres: Stationstraat 33
5664 AP Geldrop
Telefoonnummer: (040) 283 16 75 of (040) 286 75 25
Website: www.wel-zijn.org


Inspectie van het Onderwijs
Vragen over onderwijs voortaan via het loket van de Rijksoverheid Postbus 51
Telefoonnummer: 0800 8051 (gratis)
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl


Leerplichtambtenaar Gemeente Geldrop-Mierlo
Contactpersoon: Mevrouw A. Verstappen
Gemeentehuis Geldrop-Mierlo
Adres: Postbus 10101
5660 GA Geldrop
Telefoonnummer: (040) 289 38 93
E-mail: leerplicht@geldrop-mierlo.nl
a.verstappen@geldrop-mierlo.nl
f.d.vos@geldrop-mierlo.nl