Info

Het Schrijverke 

O krinklende winklende waterding
met ’t zwarte kabotseke aan,
wat zien ik toch geren Uw kopke flink
al schrijven op ’t waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
al zie ‘k u geen noch arrem noch been;
Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
al zie’k u geen ooge, geen

Geschiedenis

’t Schrijverke is een openbare basisschool met twee locaties in Mierlo. De locaties liggen in het Centrum van Mierlo en in de nieuwe wijk Luchen. De naam van de school ’t Schrijverke komt van het beroemde gedicht van Guido Gezelle. ’t Schrijverke is het Vlaamse woord voor draaikevertje. Dit eironde zwarte beestje is maar een halve centimeter groot en zwemt in grote kringen op het wateroppervlak. De namen van onze groepen zijn allemaal van dieren die om of in het water leven. Onze aula heet dan ook “De Waterplas”. ’t Schrijverke is in 1981 als eerste openbare basisschool in Mierlo naast vier katholieke basisscholen gestart met drie groepen. In augustus 2015 vond de opening plaats van onze nieuwe tweede locatie in de nieuwbouwwijk Luchen.

Openbare school

Onze school is voor iedereen toegankelijk. Kinderen worden tot de school toegelaten zonder verschil te maken in herkomst, persoonlijkheidskenmerken, levensbeschouwing, financiële achtergrond of huiselijke omstandigheden. Ieder kind is bij ons van harte welkom. De leerlingenpopulatie wordt gevormd door kinderen afkomstig uit alle wijken van de gemeente Mierlo. Ook bezoeken kinderen uit Helmond, Geldrop en Lierop (gemeente Someren) onze school. Op onze school komen kinderen en volwassenen in aanraking met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en godsdiensten. We gaan ervan uit dat openheid, kennis van en aandacht voor andere culturen of opvattingen ook bijdragen aan een fijne sfeer op school. Openbaar zijn betekent voor ons ook dat we graag laten zien en vertellen waar we in ons onderwijs voor staan. Wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Hierover gaan we steeds in gesprek met kinderen, ouders en andere belangstellenden.

Brede school

‘t Schrijverke is een brede school. Binnen onze brede school werken we samen met kinderdagverblijf Dolfijn en Peuterspeelzaal Geldrop-Mierlo. We doen dit vanuit dezelfde pedagogische kaders. Dolfijn verzorgt de voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van ’t Schrijverke op beide locaties. Door onze samenwerking is het mogelijk om een breed beeld te krijgen van datgene wat kinderen aan ervaringen, kennis, verhalen en gevoelens meenemen op een dag. Het geeft ons de gelegenheid om samen naar het kind te kijken. Meer informatie is te lezen op KDV Dolfijn en PSW Geldrop-Mierlo.

PlatOO

’t Schrijverke valt onder het schoolbestuur van PlatOO Openbaar en Algemeen toegankelijk Onderwijs. PlatOO is een overkoepelende organisatie van scholen in de regio Peelland. Meer informatie is te lezen op PlatOO.