Info

Het Schrijverke

O krinklende winklende waterding

met ’t zwarte kabotseke aan,

wat zien ik toch geren Uw kopke flink

al schrijven op ’t waterke gaan!

Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,

al zie ‘k u geen noch arrem noch been;

Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,

al zie’k u geen ooge, geen

De naam van de school is ontleend aan het beroemde gedicht van de Vlaamse dichter Guido Gezelle. ’t Schrijverke is het Vlaamse woord voor draaikevertje. Dit eironde zwarte beestje is maar een halve centimeter groot en zwemt in grote kringen op het wateroppervlak.

Onze groepen zijn allemaal vernoemd naar dieren die je in het water, aan de slootkant, in de weiden en aan de bosrand rondom Mierlo kunt tegenkomen.

 

Openbaar onderwijs

’t Schrijverke is in 1981 als eerste openbare school in Mierlo van start gegaan.

Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Kinderen met verschillende achtergronden zijn welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of wat dan ook.

Op openbare scholen leren de kinderen respect te hebben voor de onderlinge verschillen en achtergronden die onze samenleving rijk is. Door dagelijks met elkaar om te gaan, door samen te leven en zo van elkaar te leren, maken kinderen kennis met de kracht van het verschil.

 

Brede school midden in de maatschappij

‘t Schrijverke is een brede school en maakt sinds schooljaar 2015-2016 gebruik van twee locaties (locatie Centrum en locatie Luchen). Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Mierlo.

Binnen onze brede school werken we op beide locaties intensief en succesvol samen met Kinderdagverblijf Dolfijn. Samen hebben we de zorg voor de doorgaande ontwikkelingslijn van baby naar peuter naar kleuter.

Als school hebben we de ambitie om actief te participeren in de Mierlose samenleving. We stellen ons open voor lokale initiatieven en we nemen actief deel aan bijvoorbeeld het lokaal educatief beraad.