Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR) op ’t Schrijverke?

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het beleid van ’t Schrijverke. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR op ’t Schrijverke bestaat uit 3 ouders (Emily Achttienribbe, Angelique van Essen en Marianne Mulder-Staaijen) en 3 personeelsleden (Rianne van de Kimmenade, Stephanie de Bont en Vera van de Pas). 

Taken medezeggenschapsraad

De medezeggenschap praat mee over alles wat met ’t Schrijverke te maken heeft. De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. De MR heeft bijvoorbeeld instemming bij het schoolplan, de schoolgids, de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school, schoolreglement, onderwijskundige doelstellingen, etc. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Voorbeelden van adviesrecht zijn: besteding middelen, nieuwbouw, onderhoud van school, samenwerking, etc. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De zittingsduur van MR-leden is 3 jaar.