Ouderraad

De Ouderraad

Op onze school is een OuderRaad (OR) actief. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de dagelijkse gang van zaken op school. De OR wil graag een actieve tussenpersoon zijn tussen school en ouders. Ook vervult de OR een klankbordfunctie voor ouders en team. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en de medezeggenschapsraad. Zij kan zelf activiteiten opstarten en coördineert de werkgroepen waaronder de Veilige School. Daarnaast verricht de OR hand- en span- diensten voor de school.

De OR organiseert jaarlijks een ouderavond in combinatie met de jaarvergadering. Het thema van die avond kiest de OR in overleg met de ouders en het team. U kunt OR-leden altijd aanspreken en veelal behandelt de OR in de eerstvolgende vergadering uw opmerkingen of vragen.

De ouderbijdrage

De OR beheert en int de vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering geeft de OR verantwoording aan de ouders hoe de ouderbijdrage is besteed in het afgelopen schooljaar. U ontvangt jaarlijks een brief van de ouderraad met daarin de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de wijze van betaling. Alhoewel u niet verplicht bent deze bijdrage te betalen, stellen wij en de kinderen dit zeker op prijs. Door deze bijdrage kunnen wij allerlei extra activiteiten voor de kinderen bekostigen, zoals een kerstviering, sinterklaas en carnaval. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en maakt keuzes over de besteding in overleg met het team. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 27,50 per leerling, voor twee of meer kinderen uit een gezin is de ouderbijdrage € 42,50. Een eventuele trendmatige verhoging stelt de OR in de jaarvergadering na goedkeuring vast.

Werkgroepen

Op ’t Schrijverke zijn werkgroepen in het leven geroepen om verschillende activiteiten op school mee op te zetten of te ondersteunen. Deze komen voornamelijk overeen met de al eerder genoemde feesten en activiteiten.  In de werkgroepen zitten zowel leerkrachten als ouders. Aan het einde en aan het begin van het schooljaar kunt u zich inschrijven tijdens de ouder- en groepsinformatieavond. Door het jaar heen vindt u in ’t Snipke regelmatig oproepen voor extra hulp tijdens de door deze werkgroepen georganiseerde activiteiten.

Samenstelling van de ouderraad schooljaar 2018-2019

Hanneke Appelhof

Hallo, ik ben Hanneke Appelhof. Ik woon vanaf mijn geboorte in Mierlo en ben getrouwd met Sander. Wij hebben een zoon Lukas (9jr) en een dochter Bente (7jr). Zij zitten allebei op ’t Schrijverke locatie Centrum. Ik werk 20u/wk als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk. Vanaf september 2015 ben ik lid van de ouderraad van ’t Schrijverke. Daarvoor heb ik 2,5 jaar in de ouderraad van de peuterspeelzaal gezeten. Ik vind het belangrijk om een betrokken ouder te zijn en vind het ook belangrijk dat ouders gehoord worden als het gaat over hun kind. Daarnaast vind ik het leuk om mee te denken en te ondersteunen bij activiteiten en werkgroepen op school.

Lianne Verbruggen

Ik ben getrouwd met Jos en mama van Lize (groep 5 Lijsters), Nine (groep 3 Uilen) en Suze (1 Krekels). Naast het zorgen voor mijn gezin, werk ik als klinisch psycholoog en inhoudelijk manager in de psychiatrie. Met 3 kinderen op ‘t Schrijverke vind ik het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen op school. Door mijn lidmaatschap in de ouderraad hoop ik hier mede uitvoering aan te kunnen geven.

Willeke Seelen

Ik ben moeder van Nils (groep 3 Uilen) en Fenne (groep 1 Lieveheersbeestjes). Sinds 3 jaar woon ik met mijn man en kinderen met veel plezier in Mierlo. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan een leuke en fijne schooltijd met activiteiten waar de kinderen met veel plezier aan terug denken. Ik ga me hier, via de ouderraad, met veel plezier voor inzetten.

Irma van Gogh

Ik ben de moeder van Sam ( groep 5 Vissen) en Saar (groep 4 Schildpadden). Ik heb me aangemeld bij de ouderraad, omdat ik het belangrijk vind dat er voor de kinderen creatieve, sportieve en leuke activiteiten georganiseerd worden en ik wil daar graag aan bijdragen.

Ineke Rooijmans

Moeder van Ivan (groep 6 Valken), Luka (groep 3 Uilen) en Vera (groep 1) verwacht ik nog heel wat jaren op ‘t Schrijverke aanwezig te zijn. Ik werk in het middelbaar onderwijs als docent Latijn en Grieks. In mijn vrije tijd speel ik gitaar, doe ik aan yoga en reis ik het liefst minstens een keer per jaar af naar Rome. En als de tijd het toelaat verslind ik stapels boeken. De ontwikkeling van kinderen en het proces van ‘leren leren’ vind ik ontzettend interessant. Daarom hoop ik in de ouderraad mijn steentje bij te dragen aan het onderwijs op ‘t Schrijverke.

Yvonne Crooijmans

Leerkracht: Groep 3 Luchen

Ingrid Spanings

Onderwijsassistent: Centrum en Luchen