Voor- en naschoolse opvang

’t Schrijverke heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een Brede School. Dit houdt in dat ’t Schrijverke voor en na school diverse activiteiten aanbiedt.

Op school is voorschoolse- en buitenschoolse opvang mogelijk voor uw kind, ook tijdens de schoolvakanties. De professionele organisatie voor kinderopvang Dolfijn verzorgt deze opvang. Informatie kunt u op school inwinnen of u kunt contact opnemen met Dolfijn zelf.